Pragmatisme Tools

Pragmatisch zijn betekent een praktische, probleemoplossende benadering van situaties of vraagstukken hebben. Het wordt gekenmerkt door een focus op het bereiken van praktische resultaten in plaats van te vertrouwen op abstracte of theoretische overwegingen. Methodes als Prototyping en Design Thinking zorgen voor een hogere effectiviteit van teams en betere toepasbaarheid van ideeën wanneer het gaat om verbeteringen of vernieuwingen.

Een pragmaticus is iemand die in staat is een situatie te beoordelen en beslissingen te nemen op basis van wat waarschijnlijk effectief is en het gewenste resultaat oplevert. Een eigenschap die in het bedrijfsleven zeer waardevol is. Pragmatisch zijn is een houding die getraind kan worden en die met specifieke methoden geoptimaliseerd kan worden. In het Trailblazers programma wordt je getraind tot een volleerd pragmaticus.

Design Thinking & Prototyping

Design thinking is een probleemoplossende aanpak of methode die zich richt op het begrijpen van de behoeften en voorkeuren van (eind)gebruikers of klanten en dit inzet om innovatieve en praktische oplossingen te creëren. Het is een mensgerichte ontwerpbenadering die empathie, creativiteit en iteratieve prototyping benadrukt.


Design thinking kan worden gebruikt om een breed scala aan problemen op te lossen, van productontwerp en dienstverlening tot sociale en milieukwesties.

Het design thinking proces omvat gewoonlijk verschillende stadia, waaronder:

 

  1. Empathie: Deze fase omvat het begrijpen van de behoeften en voorkeuren van gebruikers of klanten door middel van observatie, interviews en andere onderzoeksmethoden.
  2. Definiëren: Deze fase omvat het definiëren van het probleem of de uitdaging die moet worden aangepakt, op basis van de inzichten die door empathie zijn verkregen.
  3. Ideeënvorming: Deze fase omvat het genereren van een reeks mogelijke oplossingen voor het probleem, door middel van brainstormen, schetsen en andere idee generatie methoden.
  4. Prototype: In deze fase wordt een tastbaar prototype of ‘mockup’ gemaakt van de voorgestelde oplossing, om deze te kunnen testen en verfijnen.
  5. Testen: In deze fase wordt het prototype getest met gebruikers of klanten, en wordt hun feedback gebruikt om de oplossing te verfijnen en te verbeteren.

 

Design thinking is een flexibel en iteratief proces, waarbij vaak wordt samengewerkt tussen ontwerpers, gebruikers, belanghebbenden en andere deskundigen. Het is in die zin holistisch en zeer passend bij de snelle, veranderende tijdsgeest en digitaal gedreven maatschappij. In het Trailblazers programma richten we ons ook op het begrijpen van de behoeften en voorkeuren van gebruikers of klanten, om de inzichten om te zetten in innovatieve en praktische oplossingen. Van elkaar leren, juist ook door middel van casuïstiek uit andere industrieën, sectoren of afdelingen, in combinatie met de persoonlijke leiderschapsontwikkeling ontwikkeling, zorgen dat Trailblazers weggaan met skills die ze verder brengen in hun persoonlijke doelen en ambities. 

nl_NL