Duurzaam Ondernemen Bedrijf

Hoe kun je duurzaam ondernemen als organisatie? Wat betekent dat daadwerkelijk? Ben je er zelf klaar voor? En in je organisatie er daadwerkelijk klaar voor? Bij Trailblazers ontwikkel je het type leiderschap en de skills die ervoor nodig zijn om de verandering in te zetten en bij te dragen aan lange termijn waarde. Voor jezelf, voor je organisatie en voor de maatschappij.

Lange termijn Waardecreatie

Waardecreatie gaat over het genereren van economische, sociale en maatschappelijke waarde voor alle stakeholders. Denk aan klanten, aandeelhouders, werknemers of de samenleving als geheel. Wat zijn de behoeften en wensen van klanten, partners, leveranciers etc? En hoe kun je deze vervullen of oplossen door producten of diensten aan te bieden – zowel nu als in de toekomst – zonder natuur, individuen of regio’s daarvoor uit te buiten of uit te putten?

 

In het bedrijfsleven wordt waardecreatie van origine geassocieerd met het verhogen van de winstgevendheid. Het gaat daarmee om de maximalisatie van de groei van de onderneming. Dit kan door de kwaliteit, de efficiëntie en de doeltreffendheid van producten of diensten te verbeteren, de kosten te verlagen en de tevredenheid en de loyaliteit van de klant te vergroten. 

 

Maar waardecreatie gaat natuurlijk niet alleen over economische voordelen. Het kan ook sociale factoren of milieueffecten omvatten. Bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid (Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemingen) kunnen bijvoorbeeld waarde creëren door hun koolstofvoetafdruk te verminderen, eerlijke arbeidspraktijken te bevorderen en bij te dragen tot het welzijn van lokale gemeenschappen. Hierdoor ontstaat een symbiose die zichzelf versterkt en in stand houdt, kortom, lange termijn waarde.

 

Waardecreatie is een dynamisch en voortdurend proces dat voortdurende innovatie, aanpassing en verbetering vereist om relevant en concurrerend te blijven in een steeds veranderende markt. Je moet hiervoor de behoeften en voorkeuren van de markt en alle belanghebbenden begrijpen; producten en diensten van hoge kwaliteit continu doorontwikkelen; en sterke relaties op te bouwen met klanten en andere belanghebbenden op basis van vertrouwen, transparantie en wederzijds voordeel. 

 

Het Design Thinking process in combinatie met het Impact Leiderschap waar de Trailblazer in getraind wordt, vormen daarmee een sterk fundament voor een duurzaam ondernemend bedrijf waarin lange termijn waarde creatie centraal staat. 

 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemerschap is het creëren en draaien van een bedrijf dat niet alleen economisch levensvatbaar is, maar in haar economische bestaansrecht ook sociaal verantwoord en ecologisch duurzaam is. Een duurzamen onderneming heeft een innovatief en impactvol ‘business model’ (ontwikkeld) en handelt in de dagelijkse praktijken op een manier die duurzame ontwikkeling bevorderen en bijdragen tot het welzijn van de samenleving en de planeet.

 

Door duurzaam of impactvol te ondernemen vindt er een verschuiving plaats. Waar traditionele, puur op winst gerichte bedrijfsmodellen de prioriteit geven aan snelle winst en geen rekening houden met sociale en milieukosten, legt de duurzame onderneming de focus op waardecreatie op lange termijn en houdt het rekening met people, planet en profit. Natuurlijk zou dit niet nodig zijn als als onze wet en regelgeving en het economische systeem alles ‘eerlijk’ zouden belasten. Helaas is het een ilusie dat dit op korte termijn zo zal zijn. Daarom zijn er Trailblazers nodig die de weg leiden.

  

Er zijn een hoop termen die door elkaar heen worden gebruikt, MVO, CSR, ESG of SDG’s om er maar een paar te noemen. Ze staan respectievelijk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Corporate Social Responsibility, Environmental Social & Governance en de Sustainable Development Goals. Het zijn termen die afhankelijk zijn van het moment, de sector of de kring waar je in staat, maar bottom line komen ze op hetzelfde neer en hebben de concepten hetzelfde doel. Ze moeten leiden tot een reeks strategieën en praktijken die zorgen voor een goede balans tussen mens en natuur enerzijds en verschillende groeperingen anderzijds.

 

Duurzaam ondernemen gaat niet vanzelf. Zeker niet als je al een tijd bestaat en in de oude economie geboren bent, als individu of als organisatie. Er is ander type leiderschap met een andere mindset en andere tools nodig om te kunnen blijven adapteren in een snel veranderende, digitaal gedreven wereld. Bij Trailblazers worden de middelen, kennis en het netwerk dat hiervoor nodig is samengebracht.

nl_NL