MVO & SDG proof

Heeft jouw organisatie de kennis in huis om het MVO of CSR beleid naar een hoger plan te trekken? Wat is er gedaan om de SDG’s te koppelen aan de diensten of producten die er geleverd worden? En heeft je team überhaupt wel eens van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Corporate Social Responsibility (CSR) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) gehoord? 

Om duurzaamheid en sociale ambities echt te verankeren in de organisatie is er een grondige cultuurverandering nodig. Een collectief bewustzijn en hoger doel dat gekoppeld is aan de diensten of producten die een organisatie levert. Bij iedere keuze die er wordt gemaakt dient ieder individu bij zichzelf te rade gaan en zich niet alleen af te vragen wat iets voor de organisatiestrategie betekent, maar ook: wat betekent deze ontwikkeling voor mens, maatschappij en milieu?

De voorhoede van MVO & Duurzaamheid

Bij Trailblazers worden professionals getraind om de nodige kennis binnen de organisatie te verspreiden en het bredere team te inspireren zodat de organisatie MVO en SDG proof wordt. Men stapt af van het oude ‘comply’ model en gaat van nature streven om tot de voorhoede te behoren en een voorbeeld te zijn op duurzaam en sociaal vlak binnen de sector of industrie. De organisatie wordt daardoor maatschappelijk gerespecteerd en vanzelf een magneet voor nieuw talent.


B-Corp & Code Sociale Ondernemingen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat niet meer over zonnepanelen op het dak of het rijden van een elektrische auto. De door de VN opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben een handvat gegeven aan bedrijven en instanties om gezamenlijk aan een eerlijkere en schonere wereld bij te dragen. Initiatieven als B-Corp op internationaal vlak en de Code Sociale Ondernemingen in Nederland, zorgen ervoor dat er getoetst en vergeleken wordt en er een keurmerk ontstaat waar men deel van uit wilt maken.

nl_NL