Duurzaamheid Opleiding

 

Duurzaam ondernemerschap, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Impact gedreven ondernemerschap verwijzen naar het vermogen om sociale, economische en milieuomstandigheden in het heden te handhaven, of beter nog, te verbeteren, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen het voorzien in de behoeften van het heden en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen voor de toekomst. Lange termijn waarde creatie.

 

Maar hoe kun je een wereld creëren waarin de mens kan gedijen zonder de hulpbronnen van de planeet uit te putten of andere levende wezens te schaden zonder de economie te raken? Een beetje afval verminderen en scheiden, iets meer hernieuwbare energiebronnen gebruiken kunnen we allemaal. Maar is het genoeg? Zijn de sociale en economische systemen wel ingericht op de verandering die echt nodig is om zowel de menselijke basisbehoeften als tegelijkertijd gelijkheid, eerlijkheid en sociale rechtvaardigheid te bevorderen?

Bewust en waarde gedreven

Bewustzijn gaat over de waarneming van de externe wereld en interne mentale processen, waaronder gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. Het is de subjectieve ervaring zich bewust te zijn van de omgeving en het eigen bestaan. Zo ook kun je bewust zijn over het bestaan als mensheid en het effect van ons handelen op het grotere systeem van mens, maatschappij en natuur. Maar hoe bewust zijn we echt van ons handelen? En hoeveel mensen zijn er echt gelukkig met hun werk?

  

Het bewustzijn is nauw verbonden met filosofische, psychologische en ethische vraagstukken, zoals de aard van de vrije wil, de relatie tussen lichaam en geest, en de morele en juridische implicaties van bewustzijn in termen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Als organisatie en actor in de samenleving is er hiermee een rol te spelen. Wegkijken kan niet meer. En niet alleen omdat sociale media als externe audit committee bij kunnen springen, maar juist omdat maatschappelijke en milieueffecten bekend zijn. 

 

Door je persoonlijke bewustzijn te vergroten en de eigen waarden te onderzoeken, zowel van individu als van de organisatie, kunnen er bruggen geslagen worden voor het creëren van een waardevolle carrière en een toegevoegde waarde voor een toekomstbestendige maatschappij. Deze zoektocht vanuit de Ikigai, samen met een diepgaand begrip van impact gedreven ondernemerschap en impact leiderschap zijn het fundament van de Trailblazer. We zien dat onze alumni dichter bij zichzelf staan en op een bewuste wijze bij blijven dragen aan de maatschappij, of dat nu als ondernemer is of binnen een bestaande organisatie.

nl_NL