artikel

TRAILBLAZERS BIEDT ENORME GROEIKANSEN VOOR PUBLIEKE SECTOR

Het Trailblazers-programma is speciaal ontworpen voor ondernemers, managers en MVO-coördinatoren die aan de slag willen met impact ondernemerschap. Voor zowel deelnemers uit de commerciële als publieke sector biedt het programma een unieke kans om in hun kracht gezet te worden.

In dit artikel zoomen we in op de enorme groeikansen voor de publieke sector. Want welke twee groeikansen biedt Trailblazers precies? Waarom moeten collega’s – júíst uit de publieke sector – werken aan hun persoonlijk leiderschap? En wat voor toegevoegde waarde heeft het programma voor organisaties uit de publieke sector? De antwoorden op deze vragen – en meer – lees je in dit artikel…

 TWEE ENORME GROEIKANSEN

Tijdens het drie maanden durende Trailblazers-programma gaan de deelnemers aan de slag met persoonlijke leiderschap, een casus uit hun vakgebied en worden ze opgeleid tot een impact-leider. Het programma is daardoor perfect voor deelnemers die aan een twee-in-één traject willen deelnemen en echte verandering binnen de publieke sector willen realiseren. Binnen Trailblazers geloven wij namelijk dat échte verandering intrinsiek gedreven dient te worden. Dit komt niet van externe adviesbureaus en opgelegde adviezen, maar van binnenuit. Juist de collega’s in de gemeentehuizen, kennisinstellingen en zorginstellingen moeten er zelf in gaan geloven. Pas dan kan er verandering ontstaan. Daarom biedt het Trailblazers-programma een twee-in-één oplossing:

Tijdens het programma richt de eerste leerlijn zich op een impact-casus binnen de organisatie waar de deelnemer werkzaam is. Dit kan bijvoorbeeld binnen de HR-afdeling van een gemeente zijn met het vraagstuk ‘Hoe kunnen wij een toekomstbestendig en inclusiever werving- en selectiebeleid realiseren?’. Of bij een Universiteit met de casus: ‘Hoe kunnen wij meer aansluiting vinden op het praktijkveld in onze stad of regio?’. Iedere deelnemer werkt aan een unieke casus waar diegene aansluiting bij heeft, zodat er een extra dimensie aan motivatie en gedrevenheid wordt gecreëerd.

De tweede leerlijn richt zich juist op de soft en hard skills van de deelnemers. Bij Trailblazers geloven we dat de mensen achter de benodigde verandering in hun kracht gezet moeten worden. Daarom worden de deelnemers getraind in leiderschap-skills, onderzoeken we persoonlijke verandermodellen en werken we aan communicatie. Al deze aspecten zorgen ervoor dat de deelnemers hun onderscheidende talenten en drijfveren erkennen én vervolgens kunnen inzetten voor een duurzame en sociale wereld.

 

 ANKE UIT DE PUBLIEKE SECTOR

Eén van onze oud-deelnemers is Anke uit Maastricht. Anke werkt al haar hele carrière in de publieke sector en met name in de (ouderen)zorg. Voorafgaand aan het programma hoopte Anke op nieuwe inzichten voor haar casus en wilde ze haar ervaringen en opvattingen verder verrijken. Inmiddels heeft ze het traject afgerond en vertelt ze: “Ik ben super enthousiast en vol waardering over het programma. Trailblazers kwam op het juiste moment in mijn leven”. Ook vertelt ze meer over de kruisbestuiving tussen de groep deelnemers uit verschillende sectoren: “Het was bijzonder inspirerend, aangenaam en gezellig. Ik realiseer mij nu dat de energie van en in de groep de helft van het succes is”.

“Ik ben super enthousiast en vol waardering. Trailblazers kwam op het juiste moment in mijn leven."

De combinatie tussen de twee leerlijnen maakt dat zowel Anke als de andere deelnemers in staat zijn om in hun kracht te gaan staan en aangezet worden om innovaties te realiseren. Door continue in verbinding met hen te blijven staan, gelooft Trailblazers dan ook dat de kans op succes groter wordt. En dit succes is pas een succes wanneer de impact-innovatie daadwerkelijk aanslaat en werkt – of gaat werken – in de praktijk.

 

 DE DRIVE OM IMPACT TE MAKEN

Ben jij werkzaam in de publieke sector? Heb je een diepgewortelde drive om vanuit jezelf of de organisatie waar je werkzaam bent verandering te realiseren? En heb je een casus of vraagstuk waar je handen van gaan jeuken? Dan biedt het Trailblazers-programma een unieke kans voor jou. Tijdens het programma word je opgeleid tot een impact-leider en krijg je de nodige tools mee om direct aan de slag te gaan met het maken van positieve impact. Wil je daar meer over lezen en je verder verdiepen? Klik dan op de onderstaande knop:

 DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Trailblazers-programma kan gedeeltelijk gefinancierd worden uit het persoonlijk ontwikkelingsbudget, maar Trailblazers moedigt je aan om vooral de toegevoegde waarde voor de organisatie te accentueren. Jij ontwikkelt je – als leider van verandering – nog verder door én met jouw deelname realiseert de organisatie verandering.

Op 12 april start het volgende traject: daar kun jij deel van uitmaken! Start nu met het realiseren van verandering en neem contact met ons op om te onderzoeken hoe het programma voor jou en jouw organisatie van waarde is!

nl_NL